ΕΟΠΥΥ: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ και αφορά στο άρθρο εικοστό τρίτο του Ν. 4737/2020

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρµάκων µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης