ΕΟΠΥΥ: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο ΣΗΣ και έγκρισης φαρμάκων μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης

Δείτε το έγγραφο