ΕΟΠΥΥ: Απόδοση Δαπανών Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 2-8-2023

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 50 ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ Ή ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.