ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση παράτασης υποβολών eΔΑΠΥ για το μήνα Απρίλιο 2020

ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 04/2020

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Απρίλιο 2020 έως και την 29η/05/2020, ημέρα Παρασκευή.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ