ΕΟΠΥΥ – Ανακοίνωση: BREXIT Εξυπηρέτηση κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ΕΚΑΑ Η.Β. από 01.01.2021