ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση  προς παρόχους-προμηθευτές υπηρεσιών υγείας για ρύθμιση οφειλών από  REBATE-CLAWBACK ετών 2013-2019

ΕΟΠΥΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ REBATE-CLAWBACK ΕΤΩΝ 2013-2019

 

Δείτε την Υπ. Απόφαση