ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής συνταγής για αναλώσιμα διαβήτη

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 10/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν αιτήματος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με την έναρξη υποχρεωτικής έκδοσης ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό, η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων γνωματεύσεων μετατίθεται μέχρι και την 21/4/2017.

Οι χειρόγραφες γνωματεύσεις δύναται να εκτελεστούν μέχρι τις 30/4/2017.

Μετά από αυτή την ημερομηνία (21/4/2017), ιατρικές γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ που δεν έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf: ΕΟΠΥΥ Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής συνταγής για αναλώσιμα διαβήτη