ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης και αποζημίωσης ιατρών και φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που εντάσσονται στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών & Διευκρινίσεις

Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης και αποζημίωσης ιατρών και φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που εντάσσονται στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52α του Ν.4764/2020 (Α’256), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΕΟΠΥΥ- Συμπληρωματικές διευκρινήσεις αναφορικά με την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης και αποζημίωσης ιατρών Εμβολιαστικό Πρόγραμμα 30/12/2021

Δείτε τις από 30/12/2021 διευκρινίσεις του ΕΟΠΥΥ