ΕΟΠΥΥ: Νέα ανακοίνωση έναρξης αποστολής φυσικού αρχείου Ιουνίου & Ιουλίου 2020- Παράταση edapy Ιουλίου (νέες ημερομηνίες)

ΕΟΠΥΥ  10/7/2020

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 06/2020-07/2020 –
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 07/2020

 

Η ανακοίνωση της 7ης/8/2020