ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με την αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων και σχετικά με εξυπηρέτηση πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ν. Αττικής της 23/7/2018

Δείτε τα έγγραφα:

ΑΔΑ 9ΞΚΡΟΞ7Μ-273 – Σχετικά με την αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων

ΕΟΠΥΥ Εξυπηρέτηση πληγέντων απο πυρκαγιές ν Αττικής 26-7-2018