ΕΟΠΥΥ: Έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης για εισαγωγή σε κλινική/ίδρυμα που περιθάλπει χρόνιους ασθενείς

Δείτε εδώ το έντυπο: ΕΟΠΥΥ ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ_ ΙΔΡΥΜΑ

Δείτε εδώ διευκρινίσεις σχετικά με το έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης: Διευκρινίσεις σχετικά με το έντυπο ιατρικής γνωμάτευσης δικαιούχων του άρθρου 28 του ΕΚΠΥ (περίθαλψη χρόνιων πασχόντων) 26-11-2019