ΕΟΠΥΥ: Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων, χωρίς απαίτηση έγκρισης εκτέλεσης που εκδίδονται για επιθέματα, με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP)