ΕΟΠΥΥ: Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων, που εκδίδονται για καθετήρες εξωτερικούς (κωδικοί γνωμάτευσης 02951, 02986, 02971) με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).

Εγκύκλιος: Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων, που εκδίδονται για καθετήρες εξωτερικούς (κωδικοί γνωμάτευσης 02951, 02986, 02971) με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP).