ΕΟΠΥΥ: Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων που εκδίδονται για επιθέματα με τη διάγνωση L89 με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP)

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο: