ΕΟΠΥΥ: Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων, που εκδίδονται για επιθέματα, με απαίτηση έγκρισης εκτέλεσης, και με διαγνώσεις εκτός L89 με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP)