ΕΟΠΥΥ: Έγκριση εκτέλεσης γνωματεύσεων φυσικοθεραπείας με χρήση ειδικού κωδικού μίας χρήσης για την επιβεβαίωση εκτέλεσης (OTP)

Δείτε την εγκύκλιο όπως μας εστάλη από τον ΠΙΣ: