Ενημέρωση ιατρών συμβ. με Δ/νση Συγκοινωνιών για υποχρεωτική συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό, για σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Εγκύκλιος με θέμα: “Διευκρινίσεις για το Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο

Σχετικό ΦΕΚ 2734/16-12-2015 τ.Β΄