Ενημέρωση για δικαιολογητικά δαπάνης παρόχων υγείας σε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (γνωστοποίηση IBAN)

Δείτε την εγκύκλιο όπως μας κοινοποιήθη από τον ΠΙΣ