Ενεργοποίηση Ποιοτικών Κριτηρίων στην αποζημίωση εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας από 1-1-2023

Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ: