ΕΔΟΕΑΠ: Διεύρυνση του δικτύου συμβεβλημένων ιατρών του Οργανισμού (πλατφόρμα συμβάσεων ιδιωτών ιατρών)

Προς  τους Ιατρικούς Συλλόγους 
της χώρας

Aθήνα, 24-4-2020, Α.Π.: 5499

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) με αρ. πρωτ. 651/23-4-2020 (αρ.πρωτ. Π.Ι.Σ. 5493) , με θέμα τη διεύρυνση του δικτύου συμβεβλημένων ιατρών του Οργανισμού.

Το παρόν σας διαβιβάζεται προς ενημέρωσή σας και με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.