Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ 13/5/2013: Οδηγίες σχετικά με την Αποπληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του ΟΠΑΔ πριν την 1/1/2012

Δείτε εδώ την εγκύκλιο