Διευκρινιστική ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για συμβάσεις 20/5/2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 39
Τηλ. 210 6871706-708
Fax: 210 6871769
Email. [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 20-5-2014

Σε συνέχεια της από 16/05/2014 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την διαδικασία αποδοχής της «Δήλωσης Ιατρού για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ» σας γνωρίζουμε ότι στις περιπτώσεις :
όπου υπάρχει κάποια μεταβολή των στοιχείων των Ιατρών πχ Δ/νση Ιατρείου , τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ με τα αναγραφόμενα στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση αυτά θα πρέπει να ενημερώνονται στην επιλογή « διαχείριση λογαριασμού χρήστη »  και όπου ο Ιατρός δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο e-dapy, από την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποδοχής, θα πρέπει αρχικά να αποσταλεί, ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση κωδικών πρόσβασης  επιλέγοντας το URL www.eopyy.gov.gr και στην συνέχεια την διαδρομή Εφαρμογές/ e-dapy / Πιστοποίηση Ιατρών Παρόχων / Εγγραφή Χρήστη (https://apps.ika.gr/eApplicationEOPYY/faces/registration.xhtml) .
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την εκτύπωση του αποδεικτικού εγγραφής , ο ιατρός μπορεί να παραλάβει τον κλειδάριθμο από ΠΕ.ΔΙ της επιλογής του.
Με την παραλαβή των κωδικών ο ιατρός αποκτά τη δυνατότητα, αφενός μεν της ενεργοποίησης του λογαριασμού του (www.eopyy.gov.gr -> εφαρμογές -> e-dapy -> Πιστοποίηση Ιατρών Παρόχων -> Ενεργοποίηση Χρήστη ) αφετέρου και της καταχώρησης των επισκέψεων και πράξεων .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

Δ. ΚΟΝΤΟΣ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 20-05-2014