Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος  ΕΛ-ΑΚΤ: Συνήθεις αναρρωτικές άδειες εν ενεργεία στελεχών- υπόδειγμα & Ενημέρωση για την αποστολή δικαιολογητικών δαπανών παρόχων

Δείτε τις εγκυκλίους όπως μας κοινοποιήθηκαν από τον ΠΙΣ: