Απόφαση ΕΟΠΥΥ: Εισήγηση σχετικά με την εισαγωγή δεικτών ελέγχου συνταγογράφησης φαρμάκων από ιατρούς και ελέγχου εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία

Δείτε την απόφαση: ΕΟΠΥΥ Έλεγχοι-συνταγογράφησης