Αντιμετώπιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΤΑΥΤΕΚΩ- Πληρωμή τελευταίου τριμήνου 2011

 ΑΦΟΡΑ ΤΑΥΤΕΚΩ  (ΠΡΩΗΝ ΤΑΠΟΤΕ)

Δείτε το διαβιβαστικό και  το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ