ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10/2/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020 (120 δόσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 10/2/2022 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ CLAWBACK ΕΤΟΥΣ 2020