Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ σχετικά με τα όρια συνταγογράφησης ιατρικών πράξεων

 

ΕΟΠΥΥ

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Τηλ.: 2108110849 και 850

Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 15123
Μαρούσι

E-mail: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης e-prescription τόσο οι μη επιλέξιμες εξετάσεις που δεν σχετίζονται με την ειδικότητα του γιατρού όσο και τα επιτρεπόμενα αριθμητικά όρια ανά ειδικότητα με τα οποία ένας γιατρός μπορεί να παραπέμψει τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο, όπως καθορίστηκαν με την υπουργική απόφαση 113385/31-12-2014 (ΦΕΚ Β’/35/14-01-2015).

Διευκρινίζουμε ότι τα συγκεκριμένα αριθμητικά όρια δεν εμποδίζουν τον θεράποντα ιατρό από την παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες, όμως σε αυτή την περίπτωση διενεργούνται δωρεάν μόνο στις δημόσιες δομές.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο για πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα μας είναι προφανές ότι κάθε τεκμηριωμένη πρόταση για βελτίωση των υφιστάμενων ορίων από αρμόδιους φορείς όπως τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τις ιατρικές επιστημονικές εταιρίες, τα Νοσοκομεία, τις Κλινικές και λοιπούς επίσημους φορείς είναι ευπρόσδεκτη.

Οι προτάσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι Τ.Κ. 15123, email: [email protected], Fax: 2108110870, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΦΥ, τηλ. 2108110849, 850 και 842)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Δ. ΚΟΝΤΟΣ

Δείτε την ανακοίνωση σε pdf: Ανακοίνωση σχετικά με τα όρια συνταγογράφησης ιατρικών πράξεων