Ένταξη ΤΥΠΕΤ στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τη μελέτη βιωσιμότητας, εντάσσεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας Η.ΔΙ.Κ.Α. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)

την 14η Ιανουαρίου 2013

.

έγγραφο ΤΥΠΕΤ σε word