Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική» στο Δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική» είναι ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, που προσφέρει εξ αποστάσεως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο σκοπό έχει την εξέλιξη των επαγγελματιών υγείας μέσα από τη μελέτη, ανάλυση και ενσωμάτωση των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής στις υπηρεσίες υγείας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα Υπηρεσιών Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο εδώ:
https://bit.ly/3aFGHHs και στις πληροφορίες παρακάτω.

Παρακαλούμε θερμά για κοινοποίηση στο προσωπικό και/ή τα μέλη σας, που πιθανόν ενδιαφέρονται για την εξ αποστάσεως φοίτησή τους.

 

Για Πληροφορίες: Πληροφορίες

Για την Δημοσίευση: Δημοσίευση