Υπουργείο Υγείας: Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με την καταβολή επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ειδικότητας

Δείτε την εγκύκλιο: