Υπουργείο Υγείας και ΟΔΙΠΥ: Πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας Covid-19

Πλατφόρμα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας Covid-19

https://covid19.cce.uoa.gr/