Τμήμα Ιατρικής Πανεπ. Θεσσαλίας – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή»

Δείτε την προκήρυξη: