Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: ΠΜΣ: Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού».

Το Π.Μ.Σ. «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» (MSc in Diagnostic and Therapeutic Approach to Diabetic Foot) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ: Καθηγητής Α. Γιαννούκας
ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ: Αν. Καθηγήτρια Α. Μπαργιώτα
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Αυγούστου 2023 (ηλεκτρονικά)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2023
Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος
Διάρκεια: 1,5 έτη (3 εξάμηνα)

Αποστολή των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: https://www.med.uth.gr/msc.diabeticfoot/
ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία: e-mail [email protected]
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ