Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: ΠΜΣ ” Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”

Δείτε την προκήρυξη:

ΑΙΤΗΣΗ