Πρόσφατη δημοσίευση μελών ΙΕΔΕΠ “KOUNIS SYNDROME REVIEW BIOMEDICINES  2021 COVID KS Women thrombosis”
Από την ΙΕΔΕΠ απεστάλη δημοσίευση των μελών της