Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Η Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΡΕΤΑΙΟΣ” (Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης στην Νεφρική Δυσλειτουργία), δίνει τη δυνατότητα σε 60 ιδιώτες ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας, Καρδιολογίας, Ενδοκρινολογίας, Γενικής Ιατρικής και Νεφρολογίας, να παραπέμψουν τυχαιοποιημένα από 10 ασθενείς έκαστος, προκειμένου αυτοί  να υποβληθούν δωρεάν στον απαραίτητο εγκεκριμένο και προπληρωμένο  εργαστηριακό έλεγχο εκτίμησης νεφρικής λειτουργίας (κρεατινίνη ορού, Αλβουμίνη / Κρεατινίνη ούρων), σε συμβεβλημένα με το πρόγραμμα, διαγνωστικά κέντρα του Ομίλου “Βιοϊατρική”.

Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ONLINE ΦΟΡΜΑ έως τις 10/12/2021, προκειμένου να τους αποσταλεί το πλήρες υλικό του Προγράμματος.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας