Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επαγγελματιών υγείας της Πάτρας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Health4EUKids

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή επαγγελματιών υγείας της Πάτρας στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Health4EUKids του Πακέτου Εργασίας 6 – Work Package 6 (W.P. 6) “SMART FAMILY” του ευρωπαϊκού προγράμματος Health4EUKids

Αφορά ιατρούς με ειδικότητα Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής ή Παιδοψυχιατρικής