Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Ιατρική του ύπνου»
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση για τη νέα περίοδο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Ιατρική του ύπνου» και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειασθείτε.
Με εκτίμηση,
Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής
Πασχάλης Στειρόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας ΔΠΘ