Νέο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημόσια Υγεία και Πολιτικές» που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: