Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Διαγνωστική & Θεραπευτική Προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού»

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: