Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης Υπερήχων περιόδου ΜΑΪΟΥ (Ιουνίου) 2020

Δείτε το πρόγραμμα:

Προσοχή υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες: