Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ: ΠΜΣ «Cardiovascular Disease Kαρδιοαγγειακή Νόσος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Cardiovascular Disease (Kαρδιοαγγειακή Νόσος» (Φ.Ε.Κ. 3383/04.07.2022)

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΠΜΣ) ««Cardiovascular Disease (Καρδιοαγγειακή Νόσος»» (Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ). Το ΠΜΣ στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων στην Καρδιαγγειακή νόσο καθώς και στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη καρδιαγγειακή νόσο. Το Π.Μ.Σ. προωθεί την καλλιέργεια και τη προαγωγή της γνώσης και συγκεκριμένα των πιο πρόσφατων δεδομένων της έρευνας στα γνωστικά πεδία όπως : η αρτηριακή πίεση, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα λιπίδια, οι βλάβες σε όργανα στόχο που σχετίζονται με αυτά, η άσκηση και η διατροφή σε καρδιαγγειακές νόσους, νεότερες τεχνολογίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα στοχεύει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων με στέρεες θεωρητικές γνώσεις που θα τους διασφαλίσει την ικανότητα αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα της Καρδιαγγειακής Νόσου.

προκήρυξη

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΠΜΣ από 5 Μάϊου 2023 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση : [email protected]