ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία» του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ακαδ. έτος 2023-2024 από 01/06 έως και 10/07/2023, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών
«Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία»
του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα διεπιστημονικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που παρέχει υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο πεδίο των νεότερων τεχνικών που εφαρμόζονται στην Ιατρική Μικροβιολογία. Μελετά την εφαρμογή της σύγχρονης βιοϊατρικής τεχνολογίας στην εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση λοιμωδών κυρίως νοσημάτων. Απευθύνεται σε απόφοιτους τμημάτων Ιατρικής, ή άλλων τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και επιστήμονες συναφούς γνωστικού αντικειμένου του ευρύτερου Βιοϊατρικού χώρου. Διάρκεια προγράμματος 3 εξάμηνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και διαδικτυακά σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (1 ΣΚ κάθε 4 εβδομάδες) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2023.

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος εν μέσω θερινής περιόδου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 01/09/2023.

 


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
 applied-microbiology.med.auth.