Προκήρυξη 4ου κύκλου ΠΜΣ Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

Σας προσκαλούμε στον 4ο κύκλο  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο “Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας”  με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 01/11/2022 έως 31/01/2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

aitisi 2022