Προκήρυξη του 3ου κύκλου  του ΠΜΣ Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο “Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας”

προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 31/08/2021

Δείτε υλικό:

ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ 2021