ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής ΔΠΘ – Γ΄ Κύκλος Σπουδών
Προκήρυξη του Γ’ Κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
Ιστοσελίδα: https://vascaccess.gr/pms/