Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Σύσταση 2 οργανικών θέσεων Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο ΓΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την πλήρωση 2 οργανικών θέσεων στην ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, μέσω κλήρωσης στο γραφείο Ειδικοτήτων της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της ΠΕ Θεσσαλονίκης, για ενημέρωσή σας.