Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Μετατροπή μίας θέσης στο Παν/κό Λάρισας σε ειδικευόμενου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Δείτε την ανακοίνωση: