Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Ανακοίνωση για έναρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ειδίκευση σε νοσηλευτικά ιδρύματα

Δείτε την ανακοίνωση: