Περιφέρεια Δυτ. Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Μετατροπή 2 θέσεων ειδικευομένων σε ειδικότητα Γαστρεντερολογίας στο Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση: